Zasady współpracy:

  1.  Prowadzę sesje terapeutyczne dla osób pełnoletnich oraz młodych dorosłych (od 18 r.ż - 28r.ż) .
  2. Prowadzę spotkania indywidualne  i zajęcia w grupach: grupa dla osób uwikłanych w związek z osobą uzależnioną, grupa zapobiegania nawrotom, grupa wsparcia.
  3. Czas trwania sesji indywidualnych wynosi 50 minut.
  4. Pierwszy kontakt odbywa się w formie konsultacji, podczas której ustalany jest problem oraz cele i formy dalszej psychoterapii. 
  5. Jeśli sesja nie została odwołana z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podlega pełnej opłacie.
  6. Działa to również w drugą stronę – jeśli ja odwołam sesję z mniejszym niż 24 godziny wyprzedzeniem, za następną sesję nie jest pobierana opłata.
  7. Obowiązuje  mnie tajemnica zawodowa. Informacje dotyczące Klienta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam Klient pisemnie upoważni podczas wizyty.
Agnieszka Jedynak - ZnanyLekarz.pl